הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ד – טעם איסור טלטול ד' אמות ברשות הרבים

ד,א – רמזי מספר עשר וארבע

המספר עשר כולל בתוכו את כל המספרים, והעולם נברא בעשרה מאמרות (כנגד עשר הספירות), וכל מקום שמוקף מחיצה בגובה של עשרה טפחים, נעשה מובדל משאר המקומות בכל הבחינות שקיימות בעולם. ולכן בכל מקום מחיצה המבדילה בין שני מקומות צריכה להיות גבוהה עשרה טפחים.

גם המספר ארבע מרמז להתפשטות לארבע רוחות העולם, וזה הרמז בכך שרוחבה של 'רשות היחיד' צריך להיות לכל הפחות ד' טפחים. ופחות מזה אינו נחשב מקום חשוב והוא 'מקום פטור', וכאילו מה שמונח עליו מונח באוויר, ולכן מותר לטלטל ממנו ואליו.

תפריט