הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ג – דין מקומות מסופקים

להערה 4 – במ"ב (תרפח, י) כתב כמ"א, ובבאו"ה (סו"ס תרצה) כתב כפר"ח, ואולי החילוק הוא שבמצוות שעולות כסף היקל, וכפי שכתב הר"ן לגביהן שספק ממון לקולא.

תפריט