הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ד – פרוז ומוקף בן יומו

להערה 6 – תורת המועדים ו, ט-י (שפסק יותר על פי מקומו); הלח"ב פרק ט (שפסק יותר על פי מחשבתו); פס"ת תרפח, ט-י.

תפריט