הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – מנהג נשים בהימנעות ממלאכה בראש חודש

להערה 9 – ספר ראש חודש ריש פרק יא

להערה 10 – הלכות חגים א, ה; מ"ב תיז, ד. עי' בבאו"ה 'מנהג טוב', שלפי הב"ח אסור לבעל לדרוש מאשתו לעשות מלאכה בר"ח, אבל היא רשאית לעשות כשתרצה. וכאמור דעת רוה"פ שבכל אופן עליה להימנע מאיזה מלאכה. וברור שהואיל ויש לה מצווה להימנע ממלאכה, אף שאינה חובה, אסור לבעלה לדרוש ממנה לעשות מלאכה בר"ח, זולת מלאכות הבית, כבישול וכדומה.

תפריט