הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ח – מעוברות ומיניקות בתשעה באב ובצומות הקלים

להערה 10 – אם ידוע בוודאות שהיא בהריון, היא פטורה מהצום מדין מעוברת. וכ"כ במקראי קודש (הררי) א, הערה י, בשם הרב אליהו. לסוף ההערה –  תורת המועדים ב, ב. בפסקי תשובות תקנ, א, הביא דעות מופלגות להיתר, שכל הנשים הראויות ללדת פטורות מהצום, כדי שיהיה להן כח ללדת, ויש אומרים שתפדה את הצום בצדקה.

להערה 11 – מקראי קודש (הררי) א, ד.

תפריט