הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יח – דברי תורה שבתפילה וברכת 'שעשה לי כל צרכי'

להערה 21 – הרמ"א תקנט, ד, כתב שאין לומר פיטום הקטורת. ועי' בהלח"ב ז, מד, שפירש שהכוונה לפיטום הקטורת שבסוף התפילה, ועליו אמרו שאין כל אדם רגיל לאומרו. אמנם במ"ב תקנד, ז, משמע שמדובר בפיטום הקטורת שלפני התפילה.

להערה 23 – תורת המועדים י, יד (שם כתב את ההוראה המקובלת אצל הספרדים שלא לברך בצומות, אבל הוסיף שהמברכים יש להם על מה שיסמוכו, ושאביו הגרע"י נהג לברך).

תפריט