הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – נשים במקרא מגילה

להערה 7 – בחזון עובדיה לפורים עמ' נט, כתב שאף שהעיקר כדעה המקילה, אין לסמוך עליה אלא בשעת הדחק.

להערה 8 – יבי"א ח"א או"ח מד. במנח"י ח"ג נד, לח, כתב עפ"י המבואר בשו"ע תרפט, ה, ולעיל בהערה 4, שאם אינן עשר עדיף שכל אחת תברך לעצמה.

תפריט