הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק

ב,א – הערה 2 – עוד על טבק

כתוספת להערה 3, כתב בא"א בוטשאטש (רטז, סו"ס י), וברכת הבית (כו, מז), שהטעם שאין מברכים על טבק, משום שכל מי הבושם שהכניסו בטבק התייבשו, והרי הוא כריח שאין לו עיקר. ושלא כמו בשמן שספג בשמים, ששם ממשות מנוזל הבשמים נותר בשמן.

אולם נראה שכל זה הוא דווקא כאשר הריח הטוב קלוש, שאז הוא נחשב ריח שאין לו עיקר, ובמיוחד שעיקר ייעודו של הטבק להרגשה טובה. אבל זה שמי הבושם שהכניסו בטבק התייבשו, אינו טעם מספיק לבטל את הברכה. כי צריך לדעת שהחומר שממנו הריח נודף הוא חלקיקים קטנים (מולקולות הריח), ואם נותר בטבק ריח טוב חזק, סימן שנותרו בטבק הרבה חלקיקי ריח, והרי הוא ריח שיש לו עיקר. וזהו עיקר החילוק בדין שמנים שהניחו בהם עצי בשמים ואח"כ נטלו את עצי הבשמים, שאם נותר בשמן ריח קלוש, נחלקו הפוסקים, שיש סוברים שהוא ריח שאין לו עיקר, ולכן כתב בשו"ע ריז, ג, שלא להריחו. ולרוה"פ אם הריחו יברך, כי הוא נחשב ריח שיש לו עיקר (עיין ברכ"ה ח"ג יב, 7). וכך דעת כמה אחרונים, שאפילו על טבק הנהוג באותם ימים, שכפי הנראה ריחו הטוב היה קלוש, היה צריך לברך (מור וקציעה סי' רי, ועיקרי הד"ט י, סט, ושמח נפש).

ונראה לבאר את החילוק שכתב א"א בוטשאטש, בין טבק לשמנים שספגו ריח מעצי בשמים, שכן בדרך כלל הריח נשמר יותר זמן ואינו מתנדף כאשר הוא נאגר בשמנים. אבל אם הריח הגיע בנוזל שהתייבש, ריחו היה מתנדף במהרה ורק ריח קלוש ממנו נותר, וזהו ריח שאין לו עיקר, וכך היה ריחו של הטבק.

אולם כאשר בפועל ריח הטבק טוב וחזק, הרי שיש בו הרבה חלקיקי ריח, והם נשמרים בו, והרי הוא כריח שיש לו עיקר. אמנם כיוון שעיקר ייעודו לתת הרגשה טובה על ידי הסם שבו, וכן לעורר עיטוש, כל שנטלו רק להרגשה טובה, הרי הוא כנוטל פרי ריחני לשם אכילה, שאינו מברך על ריחו (שו"ע רטז, ב). אבל אם נטלו גם לשם הנאה מריחו, חייב לברך. ומן הפעמים שחילקו לי טבק, נוכחתי שריחו היה טוב מאוד, ולשם הנאה מריחו לקחתיו, ובירכתי עליו 'מיני בשמים'. ואולי יש סוגים אחרים של טבק שריחם אינו טוב כל כך. ומ"מ כאשר המריח חש שריחו טוב מאוד, והוא רוצה ליהנות ממנו, יברך עליו. (וכעין זה כתב בלשון ספק וזאת הברכה בירור מג, ב).

אחר בירורים נוספים, התברר כי בעבר אכן ריחו של הטבק היה קלוש, הואיל ועיקר מגמתו היתה לתת הרגשה טובה ולא לריח, וכדי לשפר מעט את ריחו פעמים שהוסיפו בו נוזלים ריחניים שהתביישו והותירו ריח קלוש. אבל מאז שהחלו לייצר בושם סינטטי, לפני כחמישים שנה, הוזל מאוד מחירו של הבושם, וכבר ניתן היה בקלות להוסיף ריח טוב לטבק, ומאז החלו להוסיף יותר ויותר ריחות טובים בטבק. וכיוון שמדובר בריח חזק שנוצר על ידי כמות הגונה של נוזלים ריחניים, ריחו הטוב בולט מאוד. ולכן כל שנוטלו גם כדי ליהנות מריחו – צריך לברך.

תפריט