ארכיון הקטגוריה: ה – החתונה ומנהגיה

א – מעמד הנישואין

יום החתונה הוא היום הגדול והחשוב בחייהם של בני הזוג, ביום זה יתחילו לקיים בשלימות את המצווה שהיא כלל גדול בתורה – "ואהבת לרעך כמוך", שרק במסגרת הנישואין ניתן לממשה בשלימות. ביום קדוש זה צלם אלוהים שבהם מאיר, והם פורצים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ב – סדר החתונה – הקידושין

החתונה מורכבת משלושה שלבים: א) אירוסין שנעשים על ידי קידושין. ב) כתובה. ג) נישואין שנעשים על ידי החופה. תקנו חכמים לקיים את הקידושין לאחר ברכה על כוס יין. ברכת הקידושין נועדה לבטא את משמעות הקידושין, והברכה על היין מבטאת את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ג – חופה – נישואין

לאחר עריכת הקידושין בנתינת הטבעת, ולאחר שהחתן נתן לכלתו את הכתובה, אפשר להתקדם לשלב הנישואין שממנו ואילך יהיה מותר לבני הזוג להתחיל בחייהם המשותפים. הנישואין מתקיימים על ידי החופה ואמירת שבע ברכות הנישואין. לרוב חשיבות הנישואין מוזגים כוס נוספת של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ד – הגדרת החופה

דעות רבות ישנן בהגדרת החופה שעל ידה מתקיימים הנישואין? יש אומרים שכניסת הזוג למקום מיוחד שנועד לטקס הנישואין וברכת שבע הברכות היא הכניסה לחופה, ונוהגים להכין לכך יריעה מקושטת שפרוסה על ארבע כלונסאות והיא הנקראת חופה. ויש אומרים שהחופה חלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ה – המנהג למעשה לעדות השונות

המנהג למעשה לקיים את החופה בכמה אופנים, והעדים צריכים ללוות את כל שלבי החופה מתחילה ועד סוף. בתחילה החתן הולך אל הכלה ומכסה את ראשה בהינומא. לאחר מכן מלווים את החתן לחופה, היינו אל מתחת ליריעה שנפרסה לכבוד החתונה, ושוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ו – הרב מסדר הקידושין

למרות שמצד הדין אדם שמקדש אשה בפני שני עדים כשרים, הרי היא מקודשת, מקפידים לערוך את הקידושין במעמד רב שהוא 'מסדר הקידושין', כדי שיהיה אחראי לכך שהקידושין מתנהלים כהלכה, ולא יתעוררו ספקות לגבי כשרות הקידושין. יש סוברים שכבר בתקופת התלמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ז – האם צריך לשלם עבור סידור הקידושין?

שאלה: האם בני הזוג צריכים לשלם כסף לרב שמסדר להם את החופה והקידושין? ולמי הזכות לבחור את הרב, לחתן או לכלה? תשובה: בעבר הרבנים לא קבלו משכורת מלאה מהקהילות שבהן שימשו בקודש, אלא החלק העיקרי של משכורתם נגבה מהקהל עבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ח – המכובדים והמברכים בחופה

עורך החופה הוא זה שמברך את שתי ברכות הקידושין, על היין ועל האירוסין, כפי שלמדנו לעיל (הלכה ב). לאחר מכן יש כיבוד חשוב והוא קריאת הכתובה. כאשר יש שם רב שראוי לכך, מכבדים אותו בקריאת הכתובה, ואם לא, עורך החופה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

ט – צום ביום החתונה

מנהג יוצאי אשכנז ומקצת מיוצאי ספרד, שהחתן והכלה צמים ביום חתונתם, כדי שיכנסו לחתונתם מתוך כובד ראש והרגשת אחריות, ולא מתוך אכילה, שתייה ושכרות. מעבר לכך, זה היום האחרון של תקופת הרווקות, תקופת החיפוש והתהייה, ומיום זה ואילך אפשר לפתוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

י – השושבינים

אחד המנהגים היפים, שבאשכנז הקפידו עליו יותר, וכיום הכל נוהגים בו, הוא המנהג שהשושבינים מלווים את החתן והכלה בדרכם לחופה, כפי שנוהגים ללוות מלך ומלכה, ושאר הנאספים שרים ורוקדים סביבם. השושבינים הם המלווים התומכים, וכך המנהג: שני השושבינים מתייצבים בצדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יא – שינוי מנהג השושבינים

המנהג המקובל שהאבות מלווים את החתן, והאמהות את הכלה. בסדר ליווי החתן והכלה, אב החתן מימינו ואב הכלה משמאלו, ובליווי הכלה, אם הכלה מימינה ואם החתן משמאלה. ואם הפכו את הצדדים לא נורא. כך הוא המנהג בארץ ישראל וברוב הקהילות. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יב – ההינומא

אחד המנהגים המרגשים בחתונה הוא כיסוי פני הכלה בהינומא, שבו נפתח טקס החתונה. החתן פוסע אל הכלה שיושבת על הכסא המכובד והמקושט שלה, ולראשה ההינומא, היינו בד רשת לבן שמורכב מכמה שכבות שנופלות אל אחורי ראשה. החתן ניגש אל הכלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יג – מנהג שבע ההקפות למנהג אשכנז

למנהג אשכנז, לאחר שהכלה נכנסת לחופה, יחד עם השושבינות היא מקיפה את החתן שבע פעמים, ולאחר מכן מתייצבת בצד ימינו. שבע הקפות נועדו לבטא שהנישואין הם לשם שמיים, וכנגד זה שהקב"ה מתגלה בשבעה רקיעים, הכלה מקיפה את החתן שבע פעמים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יד – מנהגי החופה

מצווה להשתתף בחופה, ולכבד בכך את החתן והכלה, ויש בכך גם כבוד שמיים, שהחתן והכלה מקיימים בחופתם את המצווה להינשא בחופה וקידושין. כדי שעמידתם סביב החופה תכבד את החתונה, הנאספים צריכים לעמוד בשתיקה ולא לפטפט. שאלה: האם נכון לסדר כסאות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

טו – זכר לחורבן

דווקא בעת החתונה, בשיא השמחה, יש לזכור שעדיין ישנו צער בעולם, בית המקדש חרב ועם ישראל עוד לא יושב בארצו כראוי לו, וכל הצרות שבעולם נמשכות מזה, וממילא לא יתכן לשמוח שמחה שלימה. ורק לאחר שנזכור את בית המקדש ואת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

טז – שמחת החתונה

שמחת החתונה, היא האירוע השמח ביותר במסגרת החיים היהודיים. אין ספור ניגונים ושירים הולחנו סביב החתונה, מפני ששמחת החתונה היא מיסודות היהדות. שלא כמו בני דתות שונות שראו בחתונה כניעה ליצר השפל של האדם, היהדות מתוך גישתה החיובית לחיים רואה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יז – כיצד מרקדים לפני הכלה

אמרו בית הלל, שבשעה שרוקדים לפני הכלה, יש לשבח את יופייה ומידותיה ולומר שהיא "כלה נאה וחסודה", שעל ידי כך תרבה אהבתו של החתן כלפיה. וגם כאשר הכלה אינה נחשבת נאה וחסודה בעיני רוב האנשים, יש לשבח אותה כך, מפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יח – הסעודה

מצווה לקיים סעודה חשובה בנישואין, וסעודה זו צריכה להיות גדולה ומשמחת יותר מסעודת יום טוב, וסעודת יום טוב גדולה ומשמחת מסעודת שבת. בסעודת החתונה, בנוסף ללחם, צריך להגיש בשר ויין, שהם משמחים. וגם בשר עוף נחשב משמח, שכן מצינו בתלמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

יט – האם מותר לצאת באמצע חתונה

שאלה: הוזמנתי לחתונה של חבר מהישיבה, אני כבר נשוי, וברצוני לצאת באמצע החתונה כדי לחזור מוקדם לביתי, האם הדבר ראוי? תשובה: אם אתה יושב על כסא, ומשלמים עליך כעל מי שאכל מנה שלימה, ואינך נותן מתנה כמחיר המנה ואינך רוקד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כ – יציאה לפני ברכת המזון ושבע ברכות

שאלה: האם מותר למי שנותן מתנה במחיר המנה, או שברור לו שהחתן והכלה מוכנים שיעזוב באמצע, לצאת לפני ברכת המזון? הרי לכאורה גם כשאינו גוזל את סעודת החתן, מצד חובתו להשתתף בזימון ושבע ברכות עליו להישאר לפחות עד סוף ברכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כא – המתנות

נכון שהמוזמנים יתנו מתנה כספית בשווי של מעט יותר מערך המנה, וכך נוהגים רבים מבני עדות המזרח וצפון אפריקה. וכך היה המנהג הקדום בישראל, שעל ידי כך יוכלו משפחות החתן והכלה להתחזק בקיום השמחה ובעזרה לבני הזוג (ב"ב קמד, ב; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כב – שבת חתן

מנהג אשכנז לקרוא לשבת שלפני החתונה – 'שבת חתן', ולהעלות את החתן לתורה ולערוך לכבודו שמחה, מפני שהברכה של כל השבוע גנוזה ונובעת מהשבת, ולכן כבר בשבת ניכרת שמחת החתונה. וכן נהגו בעבר גם הספרדים (רשב"א במשמרת הבית). אולם כיום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כג – שבעת ימי המשתה

מצווה על החתן והכלה שישמחו שבעה ימים, ולא יעשו מלאכה ולא יעסקו במסחר אלא יאכלו וישתו וישמחו יחד (שו"ע אה"ע סד, א). ודבר זה נתקן על ידי משה רבנו (ירושלמי מו"ק י, ז). כפי הנראה מנהג זה היה קיים בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כד – סעודת שבע ברכות

במשך שבעת ימי המשתה, ניתן לברך בכל סעודה את שבע ברכות החתונה, ובתנאי שישתתפו בסעודה מניין של עשרה גברים, בתנאים המבוארים בהלכה הבאה. עניינן של ברכות אלו להודות לה' ולברך את החתן והכלה שיבנו את ביתם בשמחה ואהבה, ובתוך כך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה

כה – מהלכות שבע ברכות

כאשר משתתפים בסעודה שבשבעת ימי המשתה עשרה גברים, מברכים לאחר ברכת המזון שבע ברכות על כוס יין. וצריך שאחד מהמסובים יהיה 'פנים חדשות', היינו אדם שעדיין לא השתתף בשמחת החתן והכלה, ובזכותו השמחה מתגברת, ומוסיפים עבורו דבר מאכל. ויש אומרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - החתונה ומנהגיה | כתיבת תגובה