חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

י – השושבינים

אחד המנהגים היפים, שבאשכנז הקפידו עליו יותר, וכיום הכל נוהגים בו, הוא המנהג שהשושבינים מלווים את החתן והכלה בדרכם לחופה, כפי שנוהגים ללוות מלך ומלכה, ושאר הנאספים שרים ורוקדים סביבם. השושבינים הם המלווים התומכים, וכך המנהג: שני השושבינים מתייצבים בצדי החתן, אחד מימינו ואחד משמאלו, ומלווים אותו בדרכו אל הכלה כדי לכסות את ראשה בהינומה (להלן יב), ואח"כ אל החופה. לאחר מכן הכלה קמה מכיסאה ושתי השושבינות מלוות אותה אל החופה, עד שהיא ניצבת לימין החתן.

למנהג אשכנז השושבינים נושאים בידם נרות לסימן טוב, שהנר מסמל את נשמת האדם שתפקידה לדלוק ולהאיר, ונשיאתו מבטאת משאלה שחייהם של בני הזוג יהיו מלאים אורה ושמחה. (למנהג אשכנז הכלה והשושבינות מקיפות את החתן שבע פעמים, להלן הלכה יג).

מתחילה היו מדקדקים לבחור לשושבינים אנשים צדיקים שזיווגם עלה יפה ויש להם ילדים, כדי שיהיה מזה סימן טוב לחתונה שתעלה יפה. במשך הזמן נהגו שהשושבינים הם ההורים, כאשר האבות מוליכים את החתן, והאמהות את הכלה. שכן ראוי לכבדם בזה, אחר שהם גידלו את החתן והכלה מינקות ועד בחרות, בדאגה ובמסירות, ברגעים היפים והקשים, וראוי שהם ילוו ביום גדול זה את ילדיהם לחופתם. אבל אם ההורים של אחד הצדדים היו גרושים או אלמנים, לשם סימן טוב נהגו למנות במקומם זוג אחר מבני המשפחה או הידידים הקרובים שזיווגם הוא זיווג ראשון. וכן כאשר אחד מההורים נפטר וההורה הנותר התחתן בשנית, נהגו לבחור במקומם זוג מבני המשפחה שנשוי בזיווג ראשון. אמנם מתחת לחופה נהגו שההורים עומדים לצידי החתן והכלה גם כשהם גרושים.[3]

בשנים האחרונות, שמנהג השושבינים הפך לפומבי מאוד, והורים רבים נפגעים מכך שאינם מלווים את ילדיהם לחופה, נוהגים שאם ההורים רוצים, הם מלווים את החתן והכלה בין אם נשואים בזיווג שני ובין שהם גרושים. וטוב שיוסיפו עמהם עוד זוג נשוי בזיווג ראשון שיש להם ילדים, שילכו בסמוך להם וייחשבו גם הם לשושבינים.

בנוסף לשושבינים שמתייצבים בצידי החתן והכלה, נהגו בעבר ללוות את החתן בקהל רב מביתו לחופה, וכן את הכלה מביתה לחופה, מפני שהחתן והכלה דומים ביום חתונתם למלך ומלכה ובאופן זה נהגו לכבדם. כיום מנהג הליווי מתקיים במקום החתונה, וכאשר החתן מתחיל ללכת לחופה, הגברים מלווים אותו בשירה ובריקודים. וכן כשהכלה הולכת לחופה, הנשים הולכות עימה בשירה. אבל אין ראוי שירקדו בקרבת הגברים, מפני הצניעות.


[3]. אם הורי החתן או הכלה נישאו בזיווג שני, ומהזיווג השני נולד להם החתן, נחלקו בעלי המנהגים. יש אומרים שעדיף שלא יהיו השושבינים, משום שסימן טוב שהשושבינים יהיו נשואים בזיווג ראשון (מנחת יצחק); ויש אומרים, שהואיל והם הורי החתן והכלה והם ממשיכים בזוגיותם עד עכשיו, ראוי שהם יהיו השושבינים (שולחן העזר ושרידי אש, ועי' בנישואין כהלכתם עמ' שסג). כיום הכל נוהגים שההורים מלווים.

תפריט