חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

טו – זכר לחורבן

דווקא בעת החתונה, בשיא השמחה, יש לזכור שעדיין ישנו צער בעולם, בית המקדש חרב ועם ישראל עוד לא יושב בארצו כראוי לו, וכל הצרות שבעולם נמשכות מזה, וממילא לא יתכן לשמוח שמחה שלימה. ורק לאחר שנזכור את בית המקדש ואת כל הצער שיש בעולם, נוכל לשמוח שמחה אמיתית. בלא זאת השמחה שלנו תהיה מזויפת, רצופת הוללות שמנתקת את האדם מהחיים האמתיים. אולם כאשר אנחנו זוכרים את ירושלים, אנו מראים בכך שהחתונה מכוונת לתיקון העולם, וממילא היא נחשבת כבנייה של חורבה אחת מחורבות ירושלים. באופן זה השמחה אמיתית.

מסופר על רב אשי שחיתן את בנו, וראה שהתלמידים הצעירים שמחים בחתונה יותר מדאי, ושבר כוס זכוכית לבנה בפניהם, כדי להזכיר להם את חורבן בית המקדש (ברכות לא, א). מנהג זה רווח כיום בכל ישראל, לשבור כוס מתחת לחופה, זכר לחורבן בית המקדש. יש נוהגים לשבור את הכוס מיד לאחר הקידושין, היינו לאחר נתינת הטבעת. ויש נוהגים לשבור את הכוס לאחר סיום שבע הברכות, בסיום החופה. ויש שתמהים על כך, מפני שאז יוצא שבשבירת הכוס מסיימים את החופה, ומיד אח"כ הקהל מריע – 'מזל טוב', ומה מקום לצהלת 'מזל טוב' אחר הזכרת החורבן?! אולם גם אבי מורי נוהג כך, ומסביר שאכן כך ראוי שבסיום החופה השמחה תגיע לשיאה ויאמרו הכל 'מזל טוב', אלא שאז בשיא השמחה, צריך לעצור כדי לזכור את ירושלים וצער העולם, ואחר שזכרנו זאת אנו רשאים לשמוח שמחה אמיתית. ולכן מיד לאחר זכירת ירושלים חוזרת השמחה שנעצרה להתפרץ.

כדי להדגיש ששבירת הכוס נועדה לזכר ירושלים, ראוי שהחתן יאמר לפני שבירת הכוס את הפסוק (תהלים קלז, ה-ז): "אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלָיִם תִּשְׁכַּח יְמִינִי, תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַיִם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי". כיום רבים נוהגים שהתזמורת מנגנת פסוקים אלו, ורבים מצטרפים אליה בשירה, ואזי אין צורך שהחתן יחזור לומר את הפסוקים.

תקנו חכמים זכר לחורבן, שלפני שהחתן יוצא לחופה יניחו אפר בראשו, במקום בו מניחים תפילין של ראש (שו"ע אה"ע סה, ג). וכך נוהגים רבים. אולם מנגד רבים אינם נוהגים להניח אפר בראש החתן (כה"ח או"ח תקס, כא). ומקשים עליהם, הרי תקנו חכמים להניח אפר בראש חתן ואיך אפשר לבטל את תקנתם? אלא שלדעתם עיקר התקנה להזכיר את חורבן ירושלים והמקדש, וכיוון שכבר מזכירים זאת על ידי שבירת הכוס, שוב אין צורך להניח אפר בראש החתן. לכתחילה טוב לקיים את שני המנהגים, להניח אפר ולשבור כוס, והרוצים להסתפק בשבירת הכוס רשאים.

תפריט