הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ג – מקום הדלקת נרות לגרים בקומות

להלכה ג – יש להקפיד שגם בני הבית וגם העוברים ברחוב יוכלו לראות את הנרות. לפיכך, אין לקחת חנוכיה שיש לה גב, מפני שהוא מסתיר את הנרות מצד אחד. מי שאין לו חנוכיה אחרת זולת חנוכיה עם גב שמסתיר את הנרות מצד אחד, יניח אותה בצורה אנכית לחלון, וכך יוכלו לראותה מצד אחד של הבית ומצד אחד של הרחוב.

להערה 4 – תורת המועדים ג, ח; פס"ת תרעא, יז.

תפריט