הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

טז – שדה וכלי תחבורה

להערה 25 – פס"ת תרעז, ג; ימי הלל והודאה לז; מקראי קודש הררי ט, כב-כד, וט, לב.

תפריט