הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יא – נשוי שאינו בביתו

להערה 18 – תורת המועדים ב, ו וט; הלח"ב ד, 28; חובת הדר א, הערה מז.

להערה 19 – פס"ת תרעז, א.

תפריט