הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – משפחה שמתארחת בחנוכה

להערה 15 –  מקראי קודש הררי ט, כא; ימי הלל והודאה פרק לא. י"א שעדיף שהשכן ידליק עבורם בזמן (נר איש וביתו ח, א), וי"א שעדיף שהם ידליקו בברכה כשיחזרו (שבט הלוי ד, סו).

להערה 16 – הלח"ב ד, 23. אם נתנו לאורחים דירה נפרדת, כתב במקראי קודש הררי ט, יז בשם הרב אליהו, שלמנהג ספרדים מדליקים שם בברכה, עיי"ש.

תפריט