הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ג – רחיצה של מצווה

ג, א – רחיצה לצורך מצווה – ללמוד או להקביל פני רבו

הרוצה ללכת לבית המדרש או לרבו ודרכו עוברת במים, רשאי לעבור בהם, כי הוא לצורך מצווה, ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו להגביה שולי חלוקו על זרועו, משום טלטול, וכדי שלא יגיע לסחיטה (ב"י ושו"ע תריג, ה; מ"ב טז, שעה"צ טז).

תפריט