הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יג – מגן אבות – מעין שבע

יג,א – טעם ההלכה

כתבתי שמבארים על פי הקבלה, שהטעם הפנימי לתיקון 'מעין שבע', שיש צורך בשבת לעשות כעין חזרת הש"ץ לתפילת ערבית. ולכן התקנה אינה תלויה דווקא בבית הכנסת אלא רק במניין (בא"ח, כה"ח רסח, נ). ויש לבאר על פי הפוסקים, שאמנם יש צורך בכעין חזרת הש"ץ בליל שבת, אבל רק במקום שיש בו קדושה של בית כנסת אפשר לומר 'מעין שבע', שבזכות הקביעות יש כוח לציבור לומר 'מעין שבע'. אבל במקום שמתפללים ארעי אין ראויים לומר.

תפריט