הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – קטורת ביתית ועישון סיגריה

ט,א – עישון סיגריות

עיין באוריתא ח' בעניין יו"ט וחוה"מ עמ' קסא, במאמרו המקיף על נושא זה של הרב עמיהוד לוין שליט"א.

לגבי הסברה שהעלו המתירים לעשן בעבר, שהעישון הוא מנהג 'שווה לכל נפש', שכן רוב האנשים מעשנים, נראה שאין הכוונה לרוב ממש. שכן הנשים לא עישנו, ובנוסף לכך גם חלק מהגברים לא עישן, אלא כיוון שרבים נהגו לעשן, הרי זה נחשב 'שוה לכל נפש. ואמנם אפשר לומר, שהחשיבו את הגברים כציבור בפני עצמו, וכיוון שרובם עישנו, נחשב העישון כדבר השווה לכל נפש. אבל נראה ששווה לכל נפש הוא שרבים נהנים מכך, אבל אין הכוונה רוב ממש.

תפריט