הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יא – קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת

יא,א – שאסור לקבוע תור לעקירת שן בינה ביום חמישי ושישי

על פי סברת הרי"ף, כמובא בב"י סימן רמח, א, שאסרו חכמים לצאת להפלגה ביום חמישי ושישי מפני שמבטל עצמו ממצוות עונג שבת, אסור לקבוע תור ביום חמישי ושישי לעקירת שן בינה, כי עד שיפסקו כאביו ויוכל לאכול כרגיל יעברו לפחות יומיים. וכן הדין בכל טיפול שיניים שיגרום לכאבים שיימשכו עד שבת. אמנם אם אי אפשר לקבוע את התור לעקירה ביום אחר, והשן כבר כואבת, אף שעל ידי הטיפול בימים הקרובים הכאבים יתגברו ובפועל יוכל פחות לענג את השבת, מ"מ הואיל ועתה הוא סובל, אפשר להחשיב את הטיפול כצורך מצווה, שהיות האדם בריא הוא מצווה, ועל ידי מניעת הסבל יוכל להתייחס יפה לבני משפחתו וחבריו, וללמוד ולהתפלל ולעבוד כראוי. בנוסף לכך, גם אם לא ילך לטיפול, הלא כבר כואב לו, ויש מקום להניח שכאבים אלו ימנעו ממנו לענג את השבת בשלימות.

יא,ב – ניתוח דחוף שניתן לדחותו בימים ספורים

כתב בשו"ת בית אבי ג, פב (הובא בילקוט יוסף שכח, קלז), שלפעמים בגלל עיכוב הניתוח נוצרות תקלות, ולכן אין לדחות ניתוח דחוף שנקבע בשלושת הימים הסמוכים לשבת, למרות שלכאורה ניתן לדחותו בימים ספורים.

תפריט