הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – שמיני עצרת רגל בפני עצמו

א,א – רגל בפני עצמו הוא

סוכה מז, ב – מח, א: "רב נחמן אמר: אומרים זמן בשמיני של חג, ורב ששת אמר: אין אומרים זמן בשמיני של חג. והלכתא: אומרים זמן בשמיני של חג. תניא כוותיה דרב נחמן: שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב: פייס בפני עצמו, זמן בפני עצמו, רגל בפני עצמו, קרבן בפני עצמו, שירה בפני עצמו, ברכה בפני עצמו". רש"י: "פייס בפני עצמו – שבכל פרי החג לא היו מטילין פייס איזה משמר יקריב, לפי שבסדר היו מקריבין אותן עד שכל עשרים וארבעה משמרות שונות ומשלשות בהן חוץ משתים, כדאמרינן בהחליל (סוכה נה, ב), ופר דשמיני בתחילה מפייסין עליו. זמן – לברך בו שהחיינו. רגל בפני עצמו – שאין יושבין בסוכה. קרבן לעצמו – שאינו כסדר פרי החג, דאם כן היו בו ששה פרים. ברכה לעצמו – את יום השמיני, ובתוספתא משמע שמברכין את המלך, והכי גרסינן לה: ברכה בפני עצמו, שנאמר (מלכים א', ח, סו): בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי שִׁלַּח אֶת הָעָם וַיְבָרֲכוּ אֶת הַמֶּלֶךְ".

תפריט