הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – היוצא מתחום שבת ודברים הבאים מחוץ לתחום

יא,א – עצה טובה ליוצא בשגגה מתחומו

אמרו חכמים, שאם זה שיצא מתחומו היה נצרך לנקביו,[4] רשאי ללכת יותר מד' אמות כדי למצוא מקום צנוע. ואם יצא בשוגג, עצה טובה שילך לכיוון תחומו, שאם יצא שתוך הליכתו למקום צנוע יחזור לתחומו, יהיה רשאי אח"כ ללכת בכל התחום הראשון שלו, שהרי הוא נחשב כמי שחזר לתחום בשגגה. אבל אם יצא במזיד, גם אם יחזור בשגגה או באופן זה לתחומו, אין לו אלא ארבע אמות בלבד (עירובין מא, ב; שו"ע תו, א).

יא,ב – יצא במזיד וחזר למקומו

אם יצא מן התחום במזיד וחזר במזיד לתוך עירו שאינה מוקפת מחיצה, כתב בית מאיר, שלדעת השולחן ערוך (תה, ח), מהלך בכולה (בכל העיר ולא בכל התחום), ולכך נטה בבאו"ה 'אם' למעשה. ולדעת רמ"א אין לו אלא ארבע אמות. ואם עירו מוקפת מחיצה, גם לדעת הרמ"א מהלך בכולה.


[4]. בשו"ע הביא שתי דעות, אם דווקא שנצרך לגדולים, או גם כשנצרך לקטנים. וכתב מ"ב (תו, ט), שיש להחמיר דווקא לגדולים.

תפריט