הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טו – ששת הימים שלאחר חג השבועות

טו,א – ששה ימים שלאחר חג השבועות

עיין בפס"ת תצד, ט, 51, לעניין תענית והספד. ולעניין תענית של חתן וכלה שנוהגים אשכנזים וקצת ספרדים, במ"ב תקעג, ז, ופס"ת תקעג, א. ולמעשה בשעת הצורך מקילים לחתן וכלה בימים אלו.

תפריט