הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
Close this search box.

יב – האם מי שהשתתף בזימון יכול להצטרף לעוד זימון

יב,א – המצטרפים לזימון עשרה שרוצים לחזור לזמן אח"כ בשלושה

כאשר הסועדים משלימים למניין זימון בהזכרת השם ומתכוונים לזמן שוב אח"כ, גם למנהג אשכנזים אינם צריכים להמתין עד סיום 'הזן' (עיין הערה 9). ובברכ"ה ח"ב ו, לב, מחדש שאם המצטרפים לענות לזימון עשרה רוצים לזמן אח"כ בלא הזכרת השם סמוך לברהמ"ז, עליהם לכוון שאינם יוצאים ידי זימון בענייתם אלא רק משלימים מניין להזכרת השם. ושאר הפוסקים לא כתבו תנאי זה, ומשמע שאינו מקובל להלכה.

תפריט