הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טז – מרק ירקות (בלא מיני דגן)

טז,א – הצריך לברך על מרק צלול שקיבל טעם מירקות וגם על ירקות

אם בנוסף למרק הצלול שקיבל את טעמו מהירקות יש לו גם ירקות שצריך לברך עליהם 'האדמה', עדיף שיברך תחילה על המרק 'שהכל' ואח"כ יברך על הירקות 'האדמה', שאם לא כן, לכאורה בברכת 'האדמה' שיברך על הירק יכול לפטור את המרק. אולם גם אם הפך את הסדר ובירך תחילה על הירק 'האדמה', יברך אח"כ על המרק 'שהכל', הואיל ולא התכוון לפטור את המרק בברכת הירקות. (ועיין לעיל בהרחבות להלכה יא, ובסוף הערה 1).

תפריט