הרחבות לפניני הלכה

ח – כפרות

ח, א – מנהג כפרות

מנהג כפרות, תולדותיו והלכותיו, מבוארים בהרחבה בספר מועדים לשמחה (כרך א, אלול-תשרי) סימן ח, ובספר מנהג אבותינו בידינו (כרך מועדים) פרק ו.

תפריט