הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – טיסה במטוס

ז,א – מטוס ואוניה

גם מדברי מרן הרב באורח משפט או"ח מה, משמע שצריך לברך על טיסה, שהואיל ובפועל עבר במקום ימים ומדבריות, ותקנו חכמים לברך על כך, אין לבטל ברכה זו. וז"ל: "שאלתני אחי הנעלה מו"ה חיים הכהן שי', אם יברך ברכת הגומל בעברו דרך אניה בלב ים במסעו, ששמע יש אומרים שבזמן הזה לא שכיח סכנה בימים כבימים הראשונים. והנה זה ברור דאין להם על מה שיסמכו כלל, דמסתבר דתקנת ברכת הגומל נגזרה במנין, וכל דבר שבמנין אע"פ שבטל הטעם אינו בטל כי אם במנין אחר, ומכ"ש שהטעם נוהג לגמרי ואפי' הוחלש כל שהוא אין בכך כלום. וק"ו שבאמת הוא מפורש בדברי קבלה (שהמקור מתהלים), והוי כדברי תורה, שאין ראוי כלל לחוש לחידושי הזמנים".

תפריט