הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טז – מניעת היריון לאחר קיום חובת המצווה בבן ובת

טז, א – מניעת הריון אחרי קיום מצוות פריה ורביה

עיין לעיל ו, ג, על שתי השיטות בפוסקים עד היכן מצוות 'לערב', ומתי מותר למנוע הריון אחרי קיום מצוות פריה ורביה מדאורייתא. ועיין ו, ד, לביאור ההלכה המובאת בספר.

תשובות רבות מאד נכתבו בנושא זה, וכל אחת מתייחסת למציאות קצת שונה, עיין במקורות הרבים המובאים בשו"ת אשר חנן (א, אה"ע פ; ג-ד, אה"ע נא; ה, אה"ע י; ו-ז, אה"ע סד; ח, אה"ע קיב-קטו); ובאנציקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד, ערך מניעת הריון עמ' 767-783).

תפריט