הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יח – גלולות הורמונאליות והתקן תוך רחמי

יח, א – המסתייגים מגלולות

בשו"ת שיח נחום (צה) כתב שעדיף למנוע הריון על ידי דיאפרגמה מאשר גלולות, "לפענ"ד יש מגרעת לגלולות לעומת הדיאפרגמה. והיא זו: הדיאפרגמה אינה מפריעה כלל לתהליכים הטבעיים של הגוף, הואיל והיא בעצם סותמת מבחוץ את פתח הרחם ומונעת כניסת זרע, וממילא אין לה שום השפעה על המתרחש במערכת ההורמונאלית של גוף האשה. לא כן הגלולות, פעולתן היא לשנות את המאזן ההורמונאלי ולכך ישנן תופעות לוואי, הן לטווח קרוב, ומן הסתם גם לטווח ארוך, כגון דימומים ועוד. ישנם גם מחקרים רפואיים המלמדים על סיכונים העלולים להתעורר כתוצאה משימוש בגלולות, אם כי לאחרונה דיווחו רופאים בארץ שהשימוש בגלולות בדרך כלל אין בו סיכון ממשי אחרי שהופחת בהן המינון של ההורמונים. על כל פנים זאת היא שאלה רפואית מובהקת, וצריך לברר בכל מקרה אצל רופא מומחה המצוי ובקי במחקרים המעודכנים ביותר.יתר על כן, הגלולות המיועדות למיניקות – לא רק על גוף האם הן משפיעות, כי אם גם עוברות לוולד היונק. אמנם נעשו הרבה בדיקות שהוכיחו שלהרבה נשים אין נזק מן הגלולות, אבל גם נתגלו תופעות לוואי שליליות בסוגי אוכלוסייה שונים, ומי יודע מה יתגלה בגופם של הילדים שינקו עם חלב אמותיהם גם הורמונים שלא אמורים להגיע להם, והרי אפשר שתופעות שליליות שונות רח"ל תתגלנה רק בעוד עשרות שנים, ואז כבר יהיה מאוחר מדי".לעיון נוסף בנושא הסכנה שבגלולות, עיין בספר מציאות ורפואה בסדר נשים עמ' 293 במאמרו של ד"ר מאיר פרנקל, ושם בעמ' 317 במאמרם של ד"ר דינה רחל צימרמן וד"ר אלחנן בר-און, ושם בעמ' 324 במאמרה של ד"ר חנה קטן. ועוד שם בעמ' 173-186 בוויכוח בין ד"ר אורי לוי לבין ד"ר חנה קטן.לעיון נוסף לגבי דימום הנוצר מגלולות, עיין אגרות משה אה"ע ב, יז; שו"ת באהלה של תורה ה, סח; ובמציאות ורפואה בסדר נשים עמ' 305-316.

תפריט