הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כב – ברכת העם ונחלת הארץ

כב, א – ברכת הזרע אינה מוגזמת

בראשית יג, טז: "וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת אֶת עֲפַר הָאָרֶץ גַּם זַרְעֲךָ יִמָּנֶה". רש"י: "כשם שאי אפשר לעפר להמנות, כך זרעך לא ימנה".

ספרי (דברים כה): "עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצֻרֹת בַּשָּׁמָיִם (דברים ט, א) – רבן שמעון בן גמליאל אומר: דברו כתובים לשון הביי (הגזמה), שנאמר (שם): שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן, אבל מה שאמר המקום לאברהם: וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם (בראשית כו, ד), וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ (שם יג, טז) – אינם דברי הביי".

בתורה תמימה הביא גירסה קצת שונה: "תניא: אף על פי דבעלמא דברה תורה לשון גוזמא, אבל מה שאמר הקדוש ברוך הוא וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אינו לשון גוזמא". וביאר: "יש לומר טעם הדבר שבכאן אינו לשון גוזמא, מפני דכיון דהכתוב מפרש אח"כ: אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת וכו', הרי דההיקש הוא ממש כפשוטו". 1

כב, ב – ככוכבי השמיים – ברכה בכמות ובאיכות

כתב המלבי"ם (בראשית כב, יז-יח): "כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם, וגם שהרבוי כולל גם הגדולה, שיהיו בבניך צדיקים, שכל אחד יהיה עולם מלא בפני עצמו כמו שכל כוכב עולם בפני עצמו, וגם יהיה רבוי הכמות כחול".

ובדומה לזה כתב רבנו בחיי (שם כח, יד) שברכת הזרע כוללת ברכה בכמות ובאיכות: "וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ. על דרך הפשט הבטיח הש"י ליעקב בכתוב הזה על רבוי זרעו כעפר. והיה יכול לומר: ככוכבי השמים, אבל יכלול כוונה אחרת מלבד הרבוי, והוא שלשון עפר הוא כולל השפלות והמעלה. השפלות, שיהיה זרעו בגלות בין האומות שפלים כעפר ומדרך כף רגל, והמעלה, שיעלו לבסוף על כל האומות ויתגברו באחרונה, כעפר הזה שהוא מדרך לכל והוא מתאבק ועולה באחרונה על הדורכים אותו, וכענין שאמר הנביא (ישעיהו יד, ב): וְהָיוּ שֹׁבִים לְשֹׁבֵיהֶם וְרָדוּ בְּנֹגְשֵׂיהֶם, ועל זה המשיל הכתוב זרע יעקב לעפר".

כב, ג – פריה ורביה בארץ ישראל מביאה ברכה לכל העולם

כתב המלבי"ם (בראשית כו, ד): "וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ. הנה הצדיק המושגח בהשגחה פרטיית דומה כצינור אשר על ידו יוּרק השפע לארץ, ובענין זה נאמר (שם כח, יד): וְנִבְרֲכוּ בְךָ כָּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה וּבְזַרְעֶךָ, ואמרו חז"ל שכולם מתברכים בשביל ישראל. וה' אמר ליצחק: וְאֶהְיֶה עִמְּךָ וַאֲבָרְכֶךָּ (שם כו, ג) ולא הבטיחו שעל ידו תבא הברכה לכל משפחות האדמה, השיב לו ה' כי עתה אי אפשר שיהיה זאת, אם מצדו אם מצד הארץ. אם מצדו, באשר הוא יחיד שרק לזרעו שיהיו קהל גדול יהיה להם הכח הזה שיתברכו גויי הארץ על ידיהם, ועל זה אמר: וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם, ר"ל כמו שהכוכבים פועלים בעולם השפל, וכל ארץ יש לה כוכב מיוחד מריק עליה הברכה וההשפעה מאת המשפיע העליון, כן יהיה זרעך הרבים. אם מצד הארץ, שמה שנתתי לך את הארץ עדיין אינה בידך על ידי כיבוש וחזקה, רק שהבטחתי לך שיהיה לזרעך בעתיד, אבל בעת שארבה את זרעך, אז – וְנָתַתִּי לְזַרְעֲךָ אֵת כָּל הָאֲרָצֹת הָאֵל, שיהיה שלהם על ידי כיבוש. ואז זכות זרעך וזכות הארץ שתדבק בם האלוהות תגדל עד שיהיו הם הצינור להריק ברכה לכל העולם, ואז – וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ, ולא יהיה כמו עתה שרק אתה לבד תתברך בעת הרעב, כי יתברכו כולם".

כב, ד – סמיכות ברכת פריה ורביה לברכת הארץ

עוד כתב המלבי"ם (בראשית כח, יד): "בכל מקום הסמיך ברכת הזרע אל ברכת הארץ, כי שניהם מצרנים ותנאיים זה לזה, שהנטיעה הטובה לא תצלח לעשות פרי קודש רק בארץ נבחרת, ואחר שיהיו זרעך רבים כעפר הארץ, ותפרוץ להתפשט על כל הארץ ימה וקדמה, כי כן היה בכבוש יהושע שתחילה כבשו בצד הדרומי כלו ממזרח למערב, והיה ימה וקדמה, ואח"כ התפשטו גם בצד הצפוני והיה צפונה ונגבה, ואז, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שהיא הברכה שנאמר לאברהם בפעם ראשונה (שם יב, ג)".


  1. . חולין צ, ב: "תנן התם: תפוח היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כשלש מאות כור. אמר רבא: גוזמא. השקו את התמיד בכוס של זהב, אמר רבא: גוזמא. אמר רבי אמי: דברה תורה לשון הואי, דברו נביאים לשון הואי, דברו חכמים לשון הואי. דברו חכמים לשון הואי – הא דאמרן, דברה תורה לשון הואי – עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם (דברים א, כח), דברו נביאים לשון הואי – וַתִּבָּקַע הָאָרֶץ בְּקוֹלָם (מל"א א, מ)". ועיין תורה תמימה דברים א, אות לה.

תפריט