הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – פרטי דיני פירות בסעודה

ז,א – המשך הערה 8 – דין פירות בסעודה

ואם הוא מתכוון לאכול את הפירות לשביעה אלא שיש עוד מאכלים, כדוגמת בשר, שנאכלים באותה סעודה לשביעה. לדעת הטור, אם יתחיל לאכול את הפירות עם הפת, יראה בכך שהפירות נועדו לשביעה, ולא יברך עליהם גם אח"כ כשיאכלם לבדם. ולתר"י, רק אם יתחיל לאוכלם עם הפת ויסיים לאוכלם עם הפת לא יברך עליהם כשיאכלם באמצע לבדם, וכ"כ בשו"ע קעז, א. ולהגה"מ וסמ"ג, אם יאכלם באמצע לבדם, למרות שמגמתו לשביעה, כיוון שרגילים לאוכלם לקינוח, חייב לברך עליהם. וכדי לצאת מהספק, כתבו האחרונים, שמוטב להתחיל לאכול את הפירות לבדם, וכך לכל הדעות יצטרך לברך עליהם 'העץ' (מ"ב קעז, י). וכך כתבתי למעשה.

תפריט