הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טו – הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים

טו,א – פירות שמתחדשים פעמיים בשנה

כתב הרמ"א רכה, ו, שמברכים על פירות שמתחדשים פעמיים בשנה בכל עונה 'שהחיינו'. וכ"כ רוב האחרונים (מ"א, פמ"ג, מאמ"ר, מ"ב יז). ולהלכות קטנות א, רלג, מברכים עליהם רק פעם אחת בשנה. וכ"כ מהריק"ש וכה"ח מב, וחזו"ע ע' תמח.

בפועל, פרי שיש לו שתי עונות, מן הסתם על ידי אמצעי הקירור המצויים כיום, ניתן לשמרו טרי כל השנה, וממילא אין מברכים עליו.

טו,ב – דעת אג"מ שמעיקר הדין מברכים על פירות שנשמרים בקירור כל השנה

לדעת האג"מ או"ח ג, לג, דברי הרמ"א (רכה, יד) שאין מברכים 'שהחיינו' על ירק שעומד בקרקע כל השנה, נאמרו דווקא לגבי סוג כזה של ירקות שנשמרים באופן טבעי בבורות, שכך בראם ה', כדי שיהיו מוכנים למזונו של האדם תמיד, וזה נחשב כהמשך גידולם. אבל תפוחים שנשמרים כיום באופן שאינו טבעי, על ידי קירור שנתחדש לאחרונה, אין זה נחשב המשך גידולם, והם נחשבים כבאים מזמן לזמן, וצריך לברך עליהם. אמנם למעשה, כיוון שיש אומרים שסיבת הפטור של פירות או ירקות המתקיימים כל השנה היא מפני שאין שמחה בהתחדשותם, יש למעט בברכות ובפרט ב'שהחיינו' שהיא רשות, ולכן אין לברך 'שהחיינו' על תפוחים. אבל לליל ב' דראש השנה אפשר לקחת תפוחים וכדו', כי מעיקר הדין יש לברך עליהם גם אם מתקיימים כל השנה.

טו,ג – סדר הופעת הפירות במחזור השנה

הדברים להלן הם על פי רשימה שנתן לי האגרונום ר' מרדכי שומרון. ויש לציין כי כל אחד מן המינים מתחיל אמנם להופיע בחודשים הנזכרים, אבל פעמים רבות, הפירות הטעימים מתחילים להגיע לשווקים רק כחודש מאוחר מהתאריך הראשון.

אדר: אפרסק, שסק.

ניסן: גודגדן, דובדבן, משמש, ענבי מאכל (הראשונים ירוקים וחמוצים, ורק אחר זמן רב מופיעים ירוקים טעימים, ואח"כ אדומים ושחורים), אבטיח, מלון.

אייר: שזיף (עגול בצבעים שונים), שקד ירוק בקליפה, תאנה, תות עץ.

סיון: מנגו (ויש זנים שמופיעים אחר זמן רב), ליצ'י.

תמוז: צבר.

אב: אבוקדו (ויש ממנו זנים רבים במשך שמונה חודשים), רימון, שזיף אירופי (שחור מאורך), תמר (תחילה הזן הצהוב ואח"כ הזן השחור).

אלול: אפרסמון, אשכולית, מנדרינה, קלמנטינה, קרמבולה, גויאבה, חבוש, פומלה, קיווי.

תשרי: אנונה.

מרחשון: תפוז, פג'ויה, תות שדה.

תפריט