הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יד – מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער

יד,א – מצב הרוח בחג מהגר"א

בהקדמה לספרא דצניעותא כתב ר' חיים מוולאז'ין על הגר"א: "זה דרכו בקודש מעולם, הפלגת שמחתו וחדוות ה' מעוזו, אשר היה שש ושמח ביום טוב, כמצווה עלינו בתורתו ית"ש, אשר היה להפליא". ואמרו בשם הגר"א, שמצוות שמחת יו"ט היא המצווה שיותר קשה לקיימה משאר המצוות, והיינו מפני שצריך להסיר מעל עצמו כל צער ודאגה ולהיות שרוי כל היו"ט בשמחה וטוב לבב.

יד,ב – זהירות לקיים מצוות שמחת המועד

כתב הרמב"ם בפיהמ"ש על המשנה אבות ב, א, "והוי זהיר במצווה קלה כבחמורה": "אחר כך אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש, ובמצוה שהתבארה חומרתה, כמו מילה וציצית ושחיטת פסח".

תפריט