הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יח – פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים

יח,א – הוצאת שקד מקליפתו

עוד עצה מובאת באגלי טל, להוצאת שקד שנמצא בתוך קליפתו הירוקה, והיא לשבור בבת אחת את הקליפה הקשה עם הירוקה, ובאופן זה אין איסור  לקלף כמה שקדים בבת אחת כדי לאוכלם לאלתר, שהואיל ומותר להסיר את הקליפה הקשה, אפשר יחד איתה להסיר גם את הירוקה. ומדברי הט"ז (שיט, ד) יש שלמדו שאם השקדים והבוטנים מנותקים מקליפתם, אין בהם איסור דש (שו"ע הרב שיט, ט). ועיין עוד בנשמת שבת מהדורה ראשונה קפב. מ"מ העצה הקלה והמוסכמת יותר לקלף ולאכול אחד אחד.

יח,ב – קילוף הקליפה הדקה של בוטנים (הערה 22)

כתבתי בהערה שמותר להסיר את הקליפה הדקה (חומה-אדומה) שמעל הבוטן, וכ"כ באול"צ ח"ב לא, ז, ובילקוט יוסף שיט, נט. ובמנו"א ח"ב ז, ב, כתב, שאחר מלילתם וניתוק קליפתם, יש להיזהר שלא להסיר את קליפותיהם על ידי ניעורם בשתי ידיו או העברתם מיד ליד או לנפוח בהם כשהם בשתי ידיו, משום איסור 'זורה'. אבל אפשר לנערם כשהם ביד אחת או לנשוף בהם כדי להסיר את קליפתם, כמבואר בשו"ע שיט, ז.

תפריט