הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – עירוי רותחים לכוס רטובה

ט,א – עירוי רותחים לכוס שעל דפנותיה רסיסי מים

עוד נימוק לקולא הוסיף הרב ליאור, עפ"י המבואר בערוה"ש שיח, נב, שמטעם תתאה גבר אין חשש בישול אפילו במזיגת מים חמים מכלי ראשון על תמצית נוזלית קרה, וכתב ערוה"ש שכן נוהגים. ואמנם ברור שערוה"ש מסכים שעירוי מבשל כדי קליפה, וכ"כ באו"ח שיח, מה, וביו"ד קה, כא; סח, כו. אלא שלדעתו בנוזלים אין העירוי מבשל כדי קליפה, וכפי שכתב לגבי אמבטי (שיח, מח), שהואיל והמים מיד מתערבים, לא שייך כדי קליפה.

במקרה שרסיסי הטיפות כבר נתבשלו בעבר, גם באול"צ ח"ב ל, י, מיקל.

לעניין הצינורית שסמוכה למיחם, עיין בס' אוצרות שבת ע' תקכ"ה והלאה קונטרס שלם. והעיקר להקל כפי שכתבתי.

תפריט