הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יט – החזרה בשבת

יט,א – דיני החזרה

המ"א מדייק מהשו"ע, שיש תנאי נוסף להחזרה, שהתבשיל ישאר חם, שרק כך אינו נראה כמבשל, והביאו להלכה במ"ב רנג, סח. ולדעת הגר"א אין צורך בזה, והטעים דבריו בבאו"ה רנג, ה, 'ובלבד'. ולא הזכרתי דברי המ"א כדי שלא להכביד בפרטים, כי ממילא כאשר אוחזים בקדירה, אין אוחזים בה זמן רב והיא נשארת חמה. ובדיעבד, גם המחמירים יכולים לסמוך על הגר"א, שהרי למקילים מותר להניח מלכתחילה על הפלטה תבשיל קר.

תפריט