הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כד – מים מדוד חשמל

כד,א – דבר שאינו מתכוון בפתיחת דוד חשמל

כתבתי שגם כאשר ספק אם המים שבדוד לוהטים, אם אינו דולק, מותר לפתוח את החמים, כי הוא דבר שאינו מתכוון. ועיין בבאו"ה שטז, ג, 'ולכן', ולעיל ט, 2, ובהרחבות ט, ה, סעיף קטן ח, שלסברת הט"ז ודאי מותר. אולם גם לחולקים עליו, וסוברים שאין אומרים דבר שאינו מתכוון על ספק בדבר שכבר קיים, יש מקום לומר שיש כאן ספק לעתיד, כי אולי ישתמש בהרבה מים, עד שהמים שיכנסו לא יתבשלו.

כד,ב – האם פתיחת ברז חמים וסגירתו כאשר הדוד פועל נחשבת גרמא

בארח"ש כט, יג, כתב שיש להסתפק אם הפותח את ברז החמים וגורם להכנסת מים קרים לדוד החשמל נחשב גרמא, וסיים שיש להחמיר שנחשב ככוח ראשון. עי"ש. ונראה שיש מקום להחמיר כאשר גופי החימום החשמליים עובדים, כיוון שכך היא דרך חימום המים. אבל כשאינם עובדים, והמים הקרים יתחממו על ידי המים החמים שנותרו שם, הרי זה גרמא.

ואם פתח את המים החמים, וגופי החימום החשמליים עובדים, ואם יסגור את הברז, גופי החימום יוכלו לבשל את המים הקרים שנכנסו, ואם לא יסגור, כיוון שכל הזמן המים המתחממים יצאו, גופי החימום לא יצליחו לבשל את המים שנכנסים. נראה שבזה סגירת הברז נחשבת גרמא, ולכן כדי למנוע הפסד של מים רבים, מותר לסגור את הברז. אבל כמובן שאסור לפתוח שוב את ברז החמים בשבת, כי בזה יגרום לבישול מים נוספים.

תפריט