הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – הקדמה

א,א – השפעת החטא

קידושין פב, א: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס שלא בצער! אלא שהורעתי מעשי, וקפחתי את פרנסתי". והרעותי מעשי בחטא אדם הראשון, וכל דור שלא תיקן את החטא נעשה שותף בו.

בפני יהושע פירש שהכוונה לחטא אדם הראשון, ומי שלא הריע מעשיו זוכה בעולם הזה לשני שולחנות ואחרים עושים מלאכתו, כמבואר בברכות לה, ב, במחלוקת ר' ישמעאל ורשב"י, שדברי שניהם נכונים.

תפריט