הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כ – דינים בהנחה והחזרה על הפלטה

כ,א – דינים בהחזרה

כתבתי בהלכה שמותר להעביר את הקדירה שיש בה מאכל מבושל כל צרכו ממקום פחות חם שבפלטה למקום יותר חם. ע"כ. ובאג"מ או"ח ד, סא, מחמיר שאם המקום שהיה מונח עליו בתחילה לא היה בחום שהיד סולדת ממנו, אסור להעביר את התבשיל למקום שהיד סולדת ממנו, כי זו כבר הנחה חדשה ולא החזרה. ובשש"כ פ"א הערה קכה מובא בשם רשז"א שאין נוהגים לחוש לזה, עי"ש. וכ"כ בשבות יצחק ע' עח בשם הרב אלישיב. והסברה שכל עוד התבשיל חם ניכר שאין כאן הנחה חדשה אלא החזרה אל המקום החם שממנו קיבל את חומו בתחילה.

תפריט