הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יא – הליכה ודיבור לצורך מצווה

יא,א – סיכום עם מורה

כתבתי שמותר "אף לשאול מורה עם הוא מוכן ללמד ולספר לו כמה יוכל להרוויח בחודש, אבל אסור לסכם עמו את שכרו בפועל". ובבאו"ה שו, ו, 'ודוקא' הסתפק אם מותר לסכם עם המורה על העבודה בלי לקבוע את סכום המשכורת. וכתב שמב"י והגר"א משמע שמותר. ונשאר בצ"ע.

יא,ב – דיבור על קניית בית בארץ ישראל לעומת סעודת מצווה

נלענ"ד שבשעת הצורך מותר לדבר על סעודת מצווה, כולל פרטיה, היינו כמה תעלה מנה זו וכמה מנה זו, מפני שכל מרכיבי הסעודה בכלל המצווה. אבל לגבי קניית בית בישוב, מותר לדבר באופן כללי על המחיר וגודל הבית ואיכות הבידוד והאיכות, אבל להיכנס למפרט הטכני, ולדון בו ובמחיריו אסור, מפני שעצם הבית ואיכותו הכללית נכללים במצוות ישוב הארץ, אבל כל שאר הפרטים אינם בכלל המצווה אלא קשורים לצרכיו והנאתו של האדם.

תפריט