טו בשבט

https://ph.yhb.org.il/%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98/

לקט הלכות בענייני ישוב הארץ, ט"ו בשבט ואכילת הפירות

ישוב הארץ כביטוי לגאולה

המצווה לשבח את הארץ והאיסור לדבר בגנותה

נטיעת עצים וגידול פירותיה הקדושים

ראש השנה לאילנות

סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל

פירות העץ והאדמה

ירקות ופירות הטעונים בדיקה ו'מיעוט המצוי'

ברכת מעין שלוש

מדיני ברכת 'מעין שלוש'

 

סגור לתגובות.