חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ג – שיעור הכיפה

שלוש שיטות ישנן בשיעור גודל הכיפה: יש מחמירים וסוברים, שהואיל והכיפה צריכה לכסות את הראש, הרי שהיא צריכה לכסות את רוב הראש, אבל אם רק מיעוטו מכוסה, אין הוא נחשב מכוסה (רבי שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה סי' ג; ישכיל עבדי ח"ו השמטות או"ח א; ברכת אברהם שבת ב' עמ' עט בשם חזו"א; מקור נאמן א' עמ' ב' לרב מאזוז).

ויש סוברים, שבמשך היום, וכן בעת שמברכים ברכות ולומדים תורה, אין צריך שהכיפה תכסה את רוב הראש, אלא די שתהיה ניכרת, באופן שנחשב בעיני בני אדם שהוא מכסה את ראשו. אולם בעת התפילה ובעת שנכנסים לבית כנסת, כיוון שחיוב כיסוי הראש חמור יותר, חובה לחבוש כיפה שמכסה את רוב הראש (ציץ אליעזר יג, יג; אור לציון ח"ב ז, יג; עשה לך רב ז, עו; שמחת כהן ב, ג; יחו"ד ד, א).

ויש מקילים וסוברים, שאין לכיפה שיעור, ובכל אופן ברור שאין צורך שתכסה את רוב הראש, אלא די שתהיה ניכרת לרואים אותו, ויהיה נחשב בעיני בני אדם כמי שמכסה את הראש. ואף בזמן התפילה והכניסה לבית הכנסת אפשר להסתפק בכיפה כזו, וכפי שנוהגים רבים, ואין להחשיבם חס וחלילה לקלים (אג"מ או"ח א, א, ע"פ ב"ח ומ"ב צא, י, רשז"א ועוד).

למעשה, כיוון שיסוד הדין ממנהג, הרוצים להקל רשאים. אולם ראוי להחמיר, משום שהכיפה כיום היא סמל זהות לשומרי מצוות, והמכסה את רוב ראשו בכיפה נאה מקיים בכך מצווה של קידוש ה', בהיותו מצהיר בהופעתו כי כבוד עבורו להיות נאמן לדרך התורה והמצוות, ויתקיים בו מה שנאמר (דברים כח, י): "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ", ודרשו חכמים זאת על תפילין שבראש שנראים לכל (ברכות ו, א). למעשה, כדי לכסות רוב ראש רגיל, צריך כיפה שקוטרה לפחות 13 ס"מ, ובעלי ראש גדול, צריכים כיפה שקוטרה לפחות 14.5 ס"מ.[3]

יש להוסיף, שגם לדעה המקילה כיסוי הראש צריך להיות ניכר, ולכן אי אפשר לקיים את המצווה בפאה נוכרית או בכיפה שנראית כמו שיער (עולת תמיד ב, ה, עטרת זקנים, מ"ב ב, יב).


[3]. בפשטות חובת כיסוי הראש חלה על מה שנראה במבט עילי שהוא תואם את היקף הכובע. היקף ראש ממוצע לגברים הינו 57 ס"מ, וממילא שטחו כ-258 סמ"ר. כדי לכסות כ-130 סמ"ר שהם רוב שטח הראש, צריך כיפה בקוטר של לפחות 13 ס"מ. ובעלי ראש גדול, חובשים כובעים שהיקפם 64 ס"מ, והכיפה שלהם צריכה להיות בקוטר של לפחות 14.5 ס"מ.

תפריט