ח – ניקיון וטהרה בברכה

פורסם בקטגוריה א - פתיחה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/10-01-08/

הנצרך לנקביו עד שאינו יכול להתאפק 72 דקות, אסור לו לברך ברכות. ואם בירך, בדיעבד יצא ידי חובתו. ואם יכול להתאפק 72 דקות, רשאי לברך (כמבואר בפניני הלכה 'תפילה' ה, ט).

שתוי יכול לברך לכתחילה, ואם הוא שיכור שאינו יכול לעמוד בכבוד לפני המלך, לכתחילה לא יברך. ומי שאם ימתין עד שיתפקח מיינו, יפסיד את הברכה, יברך כשהוא שיכור. ומי שנשתכר כלוט, עד שאינו יודע מה קורה עימו, נחשב כשוטה, ופטור מכל המצוות, וגם אם בירך, אין ברכותיו נחשבות כלל (כמבואר שם ה, יא).

עשה צרכיו או שנגע בידיו במקומות המכוסים שבגופו, צריך נטילה לפני הברכה. ואם אין לו מים, ישפשף את ידיו בבגד או בדבר אחר שינקה אותן, ואח"כ יברך. וסתם ידיים, אינן צריכות נטילה לפני ברכה (שו"ע ד, כג, מ"ב נט-סא).

אסור לומר דברים שבקדושה מול ערווה (כמבואר בפניני הלכה 'תפילה' ג, יא). וכן אסור לומר דברים שבקדושה במקום שיש בו צואה ושאר דברים מסריחים כמותה. והאיסור הוא בתוך ארבע אמות של צואה, וכן במקום שמריחים או רואים אותה. ובדיעבד, אם בירך במקום צואה, למרות שעשה איסור, לא יחזור לברך. אבל אם התפלל עמידה במקום צואה, לא יצא ידי חובתו (שם ג, ט-י).

תינוק בן פחות משנה, כיוון שצואתו אינה מסרחת כל כך, בשעת הדחק מותר לברך לידו. ואם התינוק הגיע לגיל שנה ועשה את צואתו בבגדיו, ובתוך שאמו מברכת הוא בא אליה. אם היא באמצע ברכה קצרה – תתרחק למקום שלא תרגיש בריחו, ותסיים את ברכתה. ואם היא בברכת המזון שזמן אמירתה ארוך יותר, ואין ביכולתה להתרחק או להניחו במקום אחר עד שתסיים את כל ארבע הברכות של ברכת המזון; כיוון שממילא אסור לה להמשיך בברכה כשהיא מריחה את צואתו, תנקה אותו ותחליף לו את החיתול, תיטול את ידיה, ותמשיך מתחילת הברכה שהפסיקה בה (שו"ע או"ח סה, א, באו"ה קפג, ו, ד"ה 'אפילו', פניני הלכה 'תפילת נשים' יא, ט).

פורסם בקטגוריה א - פתיחה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן