חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

פתיחה

תשובותיו המתומצתות של הרב הגאון שלמה גורן זצ"ל נתפרסמו בעריכתי בגיליונות רבני יש"ע, במספרים ותאריכים שאציין בצד כל תשובה. כל הדברים שנתפרסמו בגיליונות היו לעיני הרב גורן בעת פרסומם, וסמך ידיו על עריכתי, הן במלאכת התמצות והן במלאכת תיקון הסגנון. בדרך כלל כשהיה צורך לשנות סגנון לצורך הבהרה, הייתי מתייעץ איתו ומגבש את הנוסח לפרסום. כאן אביא את התשובות במילואן, ולא כפי שתומצתו או קוצרו בגיליון רבני יש"ע מפאת קוצר המקום. תשובה זו והבאה אחריה, מפני אריכותן, לא נדפסו בגיליון רבני יש"ע, זולת הנדפס להלן בסי' ג' שהוא חלק מהתשובה השנייה.

לפני כל תשובה המתפרסמת כאן אקדים על הרקע לכתיבתה באות שונה.

התשובה הראשונה, שהיא ארוכה מכולן, אמנם כבר נתפרסמה ב'תורת המדינה' עמוד 114-134, אולם מכיוון שתשובה זו נשלחה לראשונה אלי, ותחת ידי הנוסח המקורי שלה, ומלבד זאת בעקבות קבלתה שאלתי ארבע שאלות נוספות בקשר אליה, החלטתי לפרסם כאן גם את התשובה הראשונה בשלמותה, וגם את התשובות הנוספות שמשלימות אותה, וכך יקבל הלומד תמונה יותר מפורטת של דעתו בסוגיה זו.

יש לציין כי הרב גורן היה מציין תחילה את התאריך העברי ומתחתיו הלועזי. אגב, כך גם נהגו רבנים רבים, וכן ראיתי במכתב הסכמתו של הרב של ירושלים, הרב שלום משאש זצ"ל המובא בספר 'ילקוט שמ"ש'. אולם כאן לא מצאתי צורך להזכירו, עפ"י דברי מו"ר הרצי"ה ב'לנתיבות ישראל' ח"ב עמ' תקסד-תקסה (מהדורת בית אל).

תפריט