חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

א – סוגי העריות

מצוות רבות עוסקות בנושא המשפחה ובאיסורי גילוי עריות. שלושים ושש מצוות מן התורה מזכיר הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, ועם המצוות העוסקות בעונשים לעוברים על גילוי עריות בזדון והתראה ובפני עדים, מדובר על כחמישים מצוות. גם המתוקנים שבבני אומות העולם קיבלו על עצמם את העקרונות התורניים הכלליים של איסורי העריות, כפי שהם מצווים על פי שבע מצוות בני נח.

ארבעה סוגים של עריות אסורים. החלק הראשון כולל את קרובי משפחתו של כל אדם, כמו – אימו, אחותו, בתו, דודתו, אשת אחיו ואשת אביו. בשעה שאדם מתחתן, מתווסף עליו סוג שני של עריות, הכולל את קרובות המשפחה של אשתו, כמו – אמה, אחותה ובתה. כמובן שאיסור זה חל במקביל על האשה בשעה שהיא נישאת כלפי קרובי בעלה. הסוג השלישי כולל אמנם הגדרה אחת בלבד, אבל למעשה רוב הנשים כלולות בהגדרה זו, והוא איסור אשת-איש. איסור זה חל משעה שהאשה נישאת לבעלה על כל שאר הגברים בעולם. הסוג הרביעי כולל שני איסורים שהם בבחינת שינוי מסדרו של עולם: האחד הוא איסור משכבי זכר (מבואר בפנה"ל 'שמחת הבית וברכתו' ד, יג-יז), והשני – יחסים בין אדם לבין מין אחר, כבהמה, חיה ועוף.

ילד שנולד מגילוי עריות הוא במעמד של 'ממזר' (מבואר להלן בהלכות ח-י).

דרגה חמורה פחות, קיום יחסי אישות עם אשה נידה, היינו בשעת וסתה כל זמן שלא נטהרה על ידי טבילה במקווה. אמנם כיוון שאין ביחסים אלו בגידה של אשת איש או גילוי עריות במשפחה, חומרת איסור זה פחותה משאר איסורי הניאוף, ואם נולד מהם ילד, אינו ממזר.

דרגה פחותה, האיסור לקיים יחסי אישות עם אשה שאינה נשואה, פנויה אלמנה או גרושה, שכן רק במסגרת נישואין מותר לקיים יחסי אישות. אם היא גם נידה, הרי שהצטרף לכך איסור נוסף חמור יותר. בכל אופן, כיוון שאין ביחסים אלו בגידה של אשת איש או גילוי עריות במשפחה, אם נולד מיחסים אלו ילד, אין בו פגם.

איסור נוסף ישנו לאיש, להוציא זרע לבטלה, הואיל ובכך הוא מאבד כוח זה שנועד להרבות שמחה ואהבה בינו ובין אשתו לתאווה חולפת. ונחלקו הפוסקים אם איסור זה מהתורה או מדברי חכמים (פנה"ל שמחת הבית וברכתו ד, א, 1).

תפריט