חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט – סדר הלימוד בלילה

שני מנהגים ישנם בלימוד ליל שבועות, ושניהם טובים. המנהג האחד תוקן על ידי המקובלים, לפיו קוראים שלושה פסוקים ראשונים ושלושה אחרונים של כל פרשה מפרשיות התורה, ויש פרשיות שקוראים בשלימות, כמו מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. לאחר התורה קוראים שלושה פסוקים ראשונים ושלושה אחרונים מכל ספר בנביאים ובכתובים. אח"כ קוראים משנה ראשונה ואחרונה של כל מסכת, ויש שאין נוהגים לקרוא משניות. אח"כ קוראים תרי"ג מצוות, ואח"כ מדרשים על מתן תורה, ואח"כ 'אידרא רבה' ועוד קטעים מהזוהר. בנוסף לנוהגים תמיד על פי הקבלה, כך נוהגים בעוד קהילות, וכן היה מנהג הגר"א, ה'חתם סופר' והאדר"ת. יש אומרים שטוב לומר את סדר התיקון במניין (של"ה וחיד"א).[2]

המנהג השני, שילמד כל אדם במקום שליבו חפץ, כפי שאמרו חכמים (ע"ז יט, ב): "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ". ורבים מבני הישיבות נוהגים ללמוד גמרא, כפי שהם רגילים בכל הסדרים. ויש שבוחרים ללמוד דברים השייכים לערכה של התורה או לקדושתו של היום. וסיפרו על בעל 'תרומת הדשן' (חי לפני כ-600 שנה), שהיה לומד בספר המצוות לסמ"ק, ולפעמים בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם. ויש שנהגו ללמוד את ספר המצוות לרמב"ם, וכך נהג מרן הרב קוק, להעביר שיעור ארוך בליל חג השבועות סביב לספר המצוות. ויש שנוהגים ללמוד נושא שמעניין אותם, כדי שיוכלו להתרכז בו למרות העייפות.


[2]. כתב השל"ה (מסכת שבועות נר מצווה ד), שסדר התיקון לומר את המשנה הראשונה והאחרונה מכל מסכת, וכן נהג רבי יוסף קארו, ובזכות לימוד המשנה זכה לגילוי, וכן כתוב למעשה בהרבה סידורים. מנגד כתב החיד"א על פי הקבלה, שאין ללמוד משנה בליל שבועות, אלא התיקון הוא במקרא וסתרי תורה, וכ"כ בא"ח במדבר ד, וכה"ח תצד, ט. יש אומרים שאין עניין שנשים יעשו את התיקון (רב פעלים א' סו"י ט). אמנם לפי הסברה גם נשים שייכות למתן תורה ולהתכוננות לקראתו כגברים. ועיין בהרחבות.

תפריט