ב – בין פרי אדמה לפרי עץ

פורסם בקטגוריה ח - ברכת הפירות ושהכל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/10-08-02/

טעה ובירך על פרי אילן 'בורא פרי האדמה', יצא ידי חובה, מפני שגם האילן גדל מן האדמה ונמצא שלא שיקר בברכתו. אבל אם טעה ובירך על פרי אדמה 'בורא פרי העץ', לא יצא, מפני שפרי האדמה לא גדל על העץ, ונמצא שלא אמר ברכה ראויה, ועליו לחזור ולברך 'האדמה'. ולכן על כל פרי שישנו ספק אם הוא פרי אדמה או עץ, מברכים 'האדמה' (שו"ע רו, א).

לעץ יש גזע שמתקיים שנים רבות, וממנו צומחים ענפים ועליהם פירות. ואפילו אם הוא נמוך ונקרא בפינו שיח, כיוון שגזעו מתקיים משנה לשנה הוא נחשב כעץ. למשל, על אוכמניות ופטל הגדלים על שיחים שגזעם וענפיהם מתקיימים במשך שנים מברכים 'העץ'. וצמח שצריכים לזורעו או לשותלו בכל שנה, ברור שעל פירותיו מברכים 'האדמה'.

לגבי צמחים רב-שנתיים כדוגמת בננות ואננס, נתעורר ספק. מצד אחד בסוף כל עונה גזעם נובל לחלוטין כפירות האדמה, ומצד שני, אין צריכים לזורעם בכל שנה כי הם צומחים מחדש מתוך שורשיהם, והם גם מתנשאים לגובה של ארבעה מטרים כעצים. לדעת הרא"ש, כיוון ששורשיהם מתקיימים משנה לשנה, ברכתם 'העץ'. ולדעת הגאונים, כיוון שגזעם אינו מתקיים, ברכתם 'האדמה', וכן נפסק להלכה (שו"ע רג, ב-ג). ואפילו לגבי פפאיה התעורר ספק, שאמנם גזע הפפאיה מתקיים כמה שנים, אבל הוא חלול כדוגמת גבעול עבה, וכבר בשנתו הראשונה הוא נותן פרי כמו ירק. וכיוון שיש בזה ספק, גם על פרי הפפאיה מברכים 'האדמה'.[1]


[1]. יסוד הסוגיה בברכות מ, ב: "היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק – לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה". והשאלה מהו גווזא. לרא"ש הוא שורש, ולגאונים גזע, ויש שהבינו מרש"י שאפילו הענפים צריכים להישאר משנה לשנה (ערוה"ש רג, ג). ועיין בבירור הלכה שם.

וכיוון שהדין שנוי במחלוקת, אם טעה ובירך על בננה 'העץ', כדי שלא תהיה ברכתו ודאי לבטלה, יטעם מעט, ולדעת הרא"ש נמצא שבירך כראוי. אלא טוב שלא יאכל הרבה, מפני שלדעת רוה"פ לא יצא בברכתו ונמצא אוכל בלא ברכה (מ"ב רג, ג).

כשיש לפניו מין מסופק כבננה ומין עץ, כתבו א"ר ורב פעלים ב, כז, שיברך קודם על המסופק 'האדמה' ואח"כ 'העץ', שאם לא כן יש חשש שבברכת העץ יפטור את המין המסופק. אמנם גם אם בירך קודם 'העץ', לא פטר את הפרי המסופק כי לא התכוון לכך. וע' ביבי"א ח, כו, וברכ"ה ח"ג ט, ז. וכן מבואר להלן סוף הערה 13.

פורסם בקטגוריה ח - ברכת הפירות ושהכל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן