א – שיש

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/04-11-01/

רוב תשמישו של השיש בצונן, אך לפעמים מניחים עליו מאכלי חמץ חמים וגולש מהם רוטב שבליעתו בדרגה של כלי ראשון שאינו על האש, ולעיתים לשים עליו בצק, ואזי בליעתו יותר חמורה (להלן הלכה יב).

צריך לנקותו היטב, תוך שימת לב לחריצים שלא ישארו בהם שאריות מאכל. לכתחילה היה ראוי להכשירו בעירוי מים רותחים עם אבן או ברזל מלובנים על השיש, שעל ידי כך המים חוזרים ורותחים ומגיעים לדרגת הכשרה של כלי ראשון שאינו על האש. אולם כיוון שהדבר קשה לביצוע, יש להכשירו באחת משתי הדרכים: א) לאחר הניקוי לערות עליו מים רותחים, ולהקפיד שיהיה יבש, כדי שהמים הרותחים יפגעו בו ישירות ולא יתקררו מהמים שעל השיש. גם יש להקפיד להשתמש בשיש למאכלי פסח חמים רק לאחר שיעברו עשרים וארבע שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בו מאכלי חמץ חמים. ב) לאחר הניקוי לצפות את השיש בשעוונית או בנייר כסף עבה כדי לחצוץ בינו לכלי הפסח.

והמחמירים מערים מים רותחים על השיש וגם מניחים עליו שעוונית או נייר כסף עבה.

שיש רגיש, שלעולם אין מניחים עליו סיר רותח, לכתחילה יכשירוהו בניקוי ועירוי בלבד.

אין להכשיר את השיש על ידי הבערת ספירט עליו, מפני שאינו מגיע לדרגת ההכשרה של עירוי, וצריך להכשיר את השיש בעירוי. אבל ניקוי בקיטורית מועיל כמו עירוי.[1]


[1]. בשו"ע תנא, כ, כתב על השולחנות שמניחים עליהם סירים, שמכשירים אותם בעירוי, (ולא הקל עפ"י הכלל שהולכים כרוב תשמישו שהוא בצונן). ובמ"ב קיד, עפ"י מהרי"ו הצריך להכשירו לפי תשמישו החמור שהוא ככלי ראשון שאינו על האש, לפיכך יש לערות עליו מים רותחים עם אבן מלובנת. ולכאורה קשה שלעיתים לשים עליו בצק, ואזי לשו"ע צריך להכשירו ממש בהגעלה, ולרמ"א לכתחילה בליבון קל (להלן יב). אולם למדנו (לעיל י, ט), שבשעת הדחק אפשר להכשיר כרוב תשמישו, ולכן הורו להכשירו בעירוי (ולא הקילו להכשירו בניקוי בצונן כפי רוב תשמישו, כי אין קושי להכשירו בעירוי). והמחמירים נוהגים לערות ולצפות בשעוונית או נייר כסף, מפני מיעוט הבליעות החמורות יותר. ולא סומכים רק על הציפוי, שמא יזוז ממקומו. יש חוששים בשיש זול העשוי משברי אבנים שאולי דינו כחרס שאין מועילה לו הגעלה. אבל יותר נראה שאין דינו כחרס. ומ"מ בשיש כזה יש יותר מקום להחמיר לצפותו.

הבערת ספירט על השיש אינה מועילה כעירוי, והדבר ניכר מכך שאין זה מחמם את השיש כמו עירוי. אמנם בדיעבד אם ניקה היטב את השיש, כשר, שכן בדיעבד גם ניקוי בצונן מועיל כפי רוב תשמישו, אבל הספירט לבדו אינו מועיל.

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן