ז – מדיח כלים

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/04-11-07/

מנקים היטב את המסננת, שפעמים רבות נתקעים בה שיירי מאכל. מפעילים את המדיח עם המגשים על החום הגבוה ביותר, וכבולעו כך פולטו. אמנם לגבי המגשים, אם אפשר בקלות, עדיף להחליפם, אבל כאשר הדבר קשה, אפשר להכשירם במדיח כדרך שימושם, שכבולעו כך פולטו.

לפני השימוש במדיח לכלי פסח יש להמתין עשרים וארבע שעות מההדחה האחרונה של כלי החמץ.

ואמנם יש מחמירים ומחשיבים את המדיח ככלי ראשון שעל האש שכדי להכשירו צריך להכניס לתוכו ברזל מלובן כדי שירתיח את המים. והעיקר להלכה כדעת המקילים.[7]


[7]. החום הגבוה של המים שבמדיח מגיע לכ-80 מעלות. ודרגת הבליעה – עירוי מכלי ראשון, שמקום חימום המים הוא הכלי הראשון ומשם המים מוזרמים על הכלים. וכבולעו כך פולטו. ואמנם המנהג להכשיר את כל הכלים בכלי ראשון על האש, ולכן כתב באג"מ או"ח ג, נח, שיכניס שם אבן מלובנת. אולם כשקשה אפשר להגעיל כבליעתו. שרק בכלי ראשון שעל האש צריך להגעיל במים רותחים דווקא, אבל כאשר הבליעה בעירוי, מספיק שההכשר יהיה בחום שהיד סולדת (כמבואר לעיל י, 10), ובוודאי שאם הכשרתו נעשתה בחום שאינו פחות מבליעתו שהוא מוכשר. מדינא גם את המגשים היה אפשר להתיר כך. אלא שהואיל והם נגעו ממש בשיירי המאכלים, יש שהחמירו להכשירם בהגעלה במים רותחים או לפחות בעירוי של מים רותחים (אג"מ). וכן יש חוששים שכל המדיח נחשב ככלי ראשון שעל האש, ואזי הכשרתו צריכה להיות בכלי ראשון שעל האש, ורק לגבי גוף המדיח שאינו נוגע בכלים אפשר להקל אבל לא לגבי המגשים (כ"כ הרב פפויפר בקצוש"ע בשר וחלב ח"ב ביאורים ו' ז'). ומ"מ העיקר שהבליעה שם כדרגת עירוי, ולכן אפשר להכשיר גם את התבניות בתוך המדיח. וכ"כ בס' הגעלת כלים יג, רכה-רכח. ועוד, שיש סוברים שהדין שכבולעו כך פולטו חל גם על רמת החום של הבליעה בכלי ראשון, וממילא בחום הגבוה ביותר של המדיח אפשר להכשירו (עי' בשועה"ר תנא, כה, וספ"כ א, ד). ובאג"מ שם כתב שאם גוף המדיח מפורצלן, אין לו הכשר (ואינו מצוי, ועי' בהמשך הערה 11 שיש מקילים, וכאן כשאינם נוגעים במאכל, ויתכן שכבר בבליעתם בלעו טעם פגום מחמת הסבון, יש מקום להקל כמו לגבי כיור). ועי' בספ"כ ח, לב, שמחמיר ומצריך להכשרת מדיח אבן מלובנת. ובפסקי תשובות תנא, כה, כתב שאם יש בו פלסטיק יש חוששים להכשירו, מפני שיש פוסקים שאין לפלסטיק הכשר, כפי שהביא בתנא, נג. אולם העיקר שאפשר להגעיל פלסטיק, שכן דעת רוה"פ, כמבואר בהלכה טז, והספק דרבנן מפני שאינו בן יומו.

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

תגובה אחת בנושא ז – מדיח כלים

  1. פינגבאק: הכשרת המטבח לפסח

לרכישת הסדרה - לחצו כאן