חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – הברכה שבתקנת השביעית

כפי שלמדנו (לעיל א, ז), על ידי השביתה בשביעית, האדם לומד להיות בן חורין ולהשתחרר מהעבדות ליצר התאווה, שמשעבד אותו לעבודתו כל ימיו, כדי להשיג עוד כסף כדי לקנות לעצמו כמה שיותר דברים. וכיוון שנשתעבד ליצר תאוותו, הוא משעבד את נשמתו לעבודה, ומבזבז את הכסף שהוא מרוויח על מותרות, עד שלעיתים לא נותר לו כסף לקיים את עצמו בימי הזקנה. לכן חשוב כל כך שהאדם ילמד לחסוך בשש שנות העבודה לשנה השביעית, וילמד מכך שהוא לא חייב לעבוד בפרך בכל השנים כדי לקיים את צרכיו הגשמיים. ביכולתו לשבות שנה ולהתקיים. ומתוך כך הוא מתחזק באמונה בה', וגם בשנות העבודה הוא קובע עיתים לתורה, ולומד לשמוח בחלקו ולחסוך, ואינו מתפתה לבזבז את כספו על מותרות, ועל ידי כך הוא מתברך ומתעשר.

כפי שלמדנו (לעיל א, ד), השביתה נועדה לגלות את הנשמה הפנימית. וכשם שהשבת מגלה את הנשמה של כל השבוע על ידי לימוד התורה וההתענגות על טובו של ה' בסעודות ומנוחה, ומתוך כך נמשכת ברכה והשראה לעבודתו בימות החול, כך השביתה בשנה השביעית נועדה לגלות את הנשמה של שש שנות העבודה. שבשנה השביעית האדם נופש מעמלו ומתענג על ברכת ה' שביבול שחסך בשנים הקודמות, ומתוך המנוחה והחופש בני הזוג יכולים לבלות יותר יחד ולהוסיף אהבה ושמחה בחיבור שביניהם, ולהעצים את הקשרים שלהם עם בני המשפחה והחברים. לתת ביטוי לנשמה בקביעת עיתים מרובים לתורה, בלימוד אישי ובהשתתפות בשיעורים, כל אדם בתחום הקרוב לליבו. ועם זאת להרחיב את ידיעותיו בתחומי המדע והרוח שיש לו בהם עניין ומרחיבים את הבנתו בתורה.

מתוך כך ניתן להבין גם על פי ההיגיון, כיצד תוכל להתפשט ברכה מרובה מהשביתה בשביעית לשש שנות העבודה. המנוחה מהעבודה המפרכת תשחרר את האדם מהלחצים שהצטברו בנפשו וגופו. לימוד התורה יאיר את נשמתו, העמקת הקשרים עם בני המשפחה והחברים יעשירו את נפשו, ומתוך כך יוכל לחזור לעבודתו במרץ מחודש.

יתר על כן, חלק נכבד מלימוד התורה של כל אדם בשביעית ראוי שיהיה בתחום הקשור למקצועו, כדי לרומם את ערך עבודתו. כמו כן ראוי שבשנת השביתה ישתלם כל אדם בתחומי מקצועו, חקלאים ישמעו מהחוקרים על המחקרים והפיתוחים החדשים בחקלאות, מהנדסים על המחקרים והפיתוחים החדשים בתחומם, אנשי עסקים וכספים ישתלמו בכלכלה. גם לחוקרים באקדמיה תצמח מזה ברכה, כי מן הסתם במפגש עם אנשי השטח ישמעו רעיונות וכיוונים חדשים שלא עלו על דעתם. ומי יודע, יתכן שרק המחקרים והפיתוחים החדשים שיצמחו ממפגשי השביעית ישתלמו יותר מכל מה שהיה ניתן להרוויח בעבודה בשביעית.

תפריט