חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

א – דרך התיקון בזמננו

כפי שלמדנו (ז, יא-יד), למרות מצבנו הכלכלי שהולך ומשתפר, כיוון שהעלות הכוללת של השביתה בשביעית היא כעשרה מיליארד שקלים, על פי מכלול השיקולים ההלכתיים, יש הכרח להשתמש ב'היתר המכירה'. אמנם לטווח ארוך, מצבה הכלכלי הטוב של מדינת ישראל, מאפשר לנו לתכנן את הדרך לשביתה מלאה בשביעית. תקציב שנתי בסדר גודל של מדינת ישראל יכול להתמודד עם אתגר השביתה בשביעית, ובתנאי שהדבר יֵעשה בהדרגה תוך שיתוף פעולה של כל חלקי החברה. שכן בתקציב המדינה ישנם סעיפים רבים שאינם גובלים בפיקוח נפש, ונועדו לקיום חיי חברה נאותים, כפי רצון הציבור ונציגיו. והואיל והם נכנסו לספר התקציב בהדרגה, בתקופות של רווחה, גם בתקופות של דוחק מתאמצים לקיימם. וכשם שגם בתקופות של דוחק, כמעט שאין מקצצים במשכורות עובדי המדינה והמורים, הואיל וכבר הוחזקו בהן, כך תהיה גם השביתה בשביעית הטבה שחקלאי ישראל זכאים לה וגם בזמנים של דוחק אין פוגעים בה.

כבר היום, מדינת ישראל מעניקה פיצוי מסוים לכל חקלאי שמוכן לשבות בשביעית. מדובר בפיצוי שאינו מכסה את מלוא אובדן ההכנסה, אבל כשלוקחים בחשבון שהחקלאי זוכה לשנת שבתון, הפיצוי עשוי להיות משתלם. בשביעית הקודמת, בשנת תשס"ח, הוציאה המדינה כמאה מיליון שקלים עבור ענייני שביעית, ומתוכם רק חמישה עשר מיליון לכ-360 חקלאים שרצו לשבות. בתהליך הדרגתי ניתן להגדיל את התקציב שנועד לשובתים, באופן שיעודד חקלאים נוספים לשבות. כך נוכל להתקדם בהדרגה להשבתה מלאה של השדות בשביעית, כאשר כל התבואה, הקטניות, הפירות והירקות שנאכל בשנה השביעית יהיו מיבולים שנאספו בשנים הקודמות או מחוץ לארץ.

יש טוענים, שמדינת ישראל המוקפת אויבים, אינה מסוגלת להרשות לעצמה להיות תלויה באספקת מזון מחוץ לארץ. אמנם נראה שכעקרון ניתן להתגבר על בעיה זו, שכן כבר היום, עקב עלויות המים הגבוהות, את רוב המזון, ובעיקר המזון הבסיסי כתבואה וקטניות, אנו מייבאים מחוץ לארץ, והחקלאים בארץ עוסקים בעיקר בגידולים איכותיים שרווחיהם מרובים, ואת רובם מייצאים לחוץ לארץ.

יש טוענים, שאם בשביעית נפסיק לייצא את היבול החקלאי לחוץ לארץ, נפסיד שווקים וחוזים ארוכי טווח. אמנם נראה שגם לבעיה זו יש פתרון, שכן אם נצליח להתמודד עם וויתור על עשרה מיליארד שקלים בשביעית, נוכל להשקיע עוד כמה מאות מיליונים כדי להתגבר על בעיית השיווק המופסק בשביעית.

תהליך זה יצריך בחינה מתמדת של מצבנו הביטחוני, כדי שלא ניכנס לסיכון בהגדלת התלות ביבוא המזון בשנה השביעית. כמו כן יהיה צורך לעקוב אחר מצב הייצוא החקלאי שלנו, כדי שהפסקת הייצוא בשביעית לא תגרום לאובדן שווקים לשנים שלאחר השביעית. ומן הסתם יהיה צורך לעודד בתחילה את השביתה באותם ענפים שבהם הנזק יהיה מצומצם.

תפריט